Producenci
Promocje
Goodride SW608 XL 225/45 R17 94V
Goodride SW608 XL 225/45 R17 94V
220,00 zł 185,00 zł
szt.
Goodride SW608 195/65 R15 91H
Goodride SW608 195/65 R15 91H
175,00 zł 145,00 zł
szt.
Goodride SW608 185/65 R15 88H
Goodride SW608 185/65 R15 88H
170,00 zł 135,00 zł
szt.
Goodride SW608 175/65 R14 82H
Goodride SW608 175/65 R14 82H
145,00 zł 115,00 zł
szt.
Goodride SW608 185/60 R14 82H
Goodride SW608 185/60 R14 82H
135,00 zł 130,00 zł
szt.
Goodride SW608 205/55 R16 91H
Goodride SW608 205/55 R16 91H
190,00 zł 145,00 zł
szt.
Goodride SW608 185/60 R15 88H XL
Goodride SW608 185/60 R15 88H XL
180,00 zł 145,00 zł
szt.
Goodride SW608 205/60 R16 92H
Goodride SW608 205/60 R16 92H
190,00 zł 155,00 zł
szt.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

Wstęp

 1. Firma  TOPOPONY  Bogdan Ramenda adres: 32-650 Kęty, ul. Kościuszka 84, REGON 356831610, NIP 551-146-89-13,  umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (internet) pod adresem www.oponykety.pl Dane kontaktowe: tel.793-228-530, (33)4841907e-mail: topopony@gmail.com
 2. Administratorem danych osobowych jest Bogdan Ramenda.
 3. Regulamin określa zasady kupowania produktów w sklepie internetowym.

Kupowanie

 1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie z oferty sklepu towarów.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), który po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu zarejestruje się w serwisie www.oponykety.pl ( Sklep ).
 3. Udostępnianie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu albo faktury VAT.  Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, który udostępnia wszelkie niezbędne informacje do jej wystawienia, co jest jednoznaczne ze zgodą na wystawienie faktury przez Sklep bez jego podpisu.  Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość z konsumentami,  stosuje się Ustawę z 30 maja 2014  o prawach konsumenta.
 4. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu. Po złożeniu zamówienia na stronie www.oponykety.pl , Klient otrzymuje e-mail będący ostatecznym potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok na adres topopony@gmail.com
 6. Cena wyświetlana na stronie internetowej dla danego produktu podawana jest w złotych polskich, jest ceną jednostkową za jedno opakowanie produktu i zawiera podatek VAT oraz ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014  o prawach konsumenta, po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep internetowy.
 7. E-mail potwierdzający istotne elementy zamówienia może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem nie będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia do sklepu, zamówienie może zostać anulowane lub jego realizacja wstrzymana.
 8. Wszelkie informacje dotyczące zamówionych produktów w tym opisy, parametry stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu nart. 71KC
 9. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu www.oponykety.pl w chwili składania zamówienia. Oferta Sklepu jest aktualizowana na bieżąco. Wszystkie promocje, przeceny i wyprzedaże mają podany termin obowiązywania i są widoczne na stronie internetowej Sklepu.
 10. Prowadzący  Sklep internetowy zastrzega  sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych produktów oraz wycofywania oferty produktów dotychczas w niej zamieszczonych, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych bez wcześniejszego powiadomienia o tym na stronie www.oponykety.pl przy czym zamówienia złożone przed dokonaniem zmian będą realizowane na warunkach obowiązujących przed zmianą
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności :
  1. Płatność gotówką (za pobraniem – w przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej – gotówka przekazywana jest w momencie sprawdzenia i odbioru przesyłki
  2. Przedpłata na konto bankowe sprzedawcy (przelew alektroniczny) - przedmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A
  3. Karty płatnicze :
   • Visa
   • Visa Electron
   • Master Card
   • Master Card Elektronic
   • Maestro
  4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonana przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Dostawa / Odbiór

 1. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 1 dnia roboczego od wpływu należności na konto Sklepu, a także w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem przez firmę kurierską.   W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym Klient jest informowany indywidualnie, przy czym Klient może anulować takie zamówienie bądź jego część.
 2. Przed potwierdzeniem zamówienia sprzedający powiadomi kupującego o ostatecznej cenie zamówionego towaru z informacją co składa się na cenę.
 3. Wszelkie wysyłki zamówionego w Sklepie towaru prowadzone są za pośrednictwem firmy kurierskiej .

 

Reklamacje / Zwroty

 1. Reklamacje na towary dostarczane przez Sklep są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w stosunku do konsumentów – na podstawie Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sklep odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru.
 3. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, albo też jeżeli towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 4. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, chyba że towar wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wady zostaną niezwłocznie usunięte. Za wady powstałe podczas transportu odpowiada sprzedający.
 6. Utrata uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową następuje, jeżeli Klient nie zawiadomił pracowników Sklepu o dostrzeżonej wadzie, w przeciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia.
 7. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.
 8. Klient może reklamować towar tylko w Sklepie Internetowym.
 9. Nabywca powinien dostarczyć dowód zakupu wraz z reklamowanym towarem oraz opisem przyczyny reklamacji według wzoru zamieszczonego na stronie Sklepu – www.oponykety.pl
 10. Reklamujący dostarcza towar reklamowany na adres :TOPOPONY Bogdan Ramenda  32-650 Kęty, ul. Kościuszki 84. W przypadku nieuznania reklamacji przez Firmę TOPOPONY Bogdan Ramenda adres: 32-650 Kęty, ul. Kościuszki 84, towar reklamowany zostanie zwrócony Klientowi na jego koszt. Klient ma prawo zastrzec sobie, iż w przypadku nieuznania reklamacji nie życzy sobie zwrotu towaru reklamowanego.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od otrzymania reklamowanego towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub w przypadku wyczerpania zapasów Sklep zwróci pieniądze.
 12. Klient zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku dostarczenia towaru partiami lub w częściach, termin ten liczy się od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części. 
 13. Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot bez podania przyczyny) dotyczy wyłącznie produktów zakupionych przez konsumentów (zam. Detaliczne). W przypadku zakupów dokonanych przez przedsiębiorców przepisy dotyczące zwrotu towaru bez podania przyczyny nie mają zastosowania.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny strony zwracają sobie wzajemne świadczenia, co oznacza, że sprzedawca zwraca cenę zakupu oraz koszty przesyłki do klienta – w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki do sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyn ponosi sprzedawca.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 16. W przypadku zwrotu towaru Klient odsyła towar wraz z dowodem zakupu, z adnotacją : „zwrot”, na adres: TOPOPONY Bogdan Ramenda adres: 32-650 Kęty, ul. Kościuszki 84 składając oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy oraz podając numer konta na jakie należy zwrócić wartość towaru
 17. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz  innych przepisów mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 524/2013 z 21.05.2013 roku w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, konsumenci będący obywatelami krajów będących członkami UE mogą składać reklamacje za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/konsumers/odr/

   

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl